TUYỂN DỤNG NHâN SỰ
Cập nhật lúc 09:29 13/09/2017
TUYỂN DỤNG TẠI HỆ THỐNG ĐIỆN MÁY VĂN CHIẾN 

 👉 01 TRƯỞNG PHÒNG DỰ ÁN:Làm việc tại - TP Bắc Giang.

 👉 05 NHÂN VIÊN DỰ ÁN: Làm việc tại - TP Bắc Giang..

 👉 10 NHÂN VIÊN KỸ : Làm việc tại - TP Bắc Giang..

 👉05 NV- BÁN HÀNG: Làm việc tại - TP Bắc Giang

  👉 05 NV- BÁN HÀNG: Làm việc tại chi nhánh Lạng Giang

 👉 02 NV- KẾ TOÁN: Làm việc tại chi nhánh Lạng Giang

 👉 05 NV- BÁN HÀNG: Làm việc tại chi nhánh Lục Nam

 👉 05 NV-  BÁN HÀNG: Làm việc tại -chi nhánh Hiệp Hòa

 👉 05 NV- BÁN HÀNG: Làm việc tại chi nhánh Lục Ngạn

 👉 05 NV-  BÁN HÀNG: Làm việc tại -chi nhánh Hiệp Hòa

- Làm viện trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao....

  ☎️ ☎️ ☎️ Liên hệ trực tiếp: 0165.889.6999 - 0204.659.6666.

 
Các tin khác
 
 
Hỗ trợ trực tuyến