TUYỂN DỤNG VĂN CHIẾN

CTY CP VĂN CHIẾN TUYỂN DỤNG: Quản lý siêu thị:02; Bán hàng điện máy:10; Nhân viên kỹ thuật:16; Kế toán:05

CTY CP VĂN CHIẾN TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN CHIẾN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ: QUẢN LÝ BÁN HÀNG SIÊU THỊ; TRƯỞNG PHÒNG MARKETTING; NHÂN VIÊN CSKH ; NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, ĐIỆN LẠNH ; NHÂN VIÊN BÁN HÀNG; NHÂN VIÊN THU NGÂN, NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT.

Các tin khác