Cân sức khỏe - Văn Chiến Bắc Giang

390.000 VND

Sử dụng pin.
Cảm biến có độ chính xác cao.
Khả năng cân tối đa: 150kg.
Xuất xứ: Kangaroo Việt Nam.
Bảo hành: 12 tháng
 
............

390.000 VND

Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời.
Cảm biến có độ chính xác cao
Khả năng cân tối đa: 150kg
Xuất xứ: Kangaroo Việt Nam.
Bảo hành: 12 tháng
 
...........

459.000 VND

 
Cân sức khỏe siêu Cân sức khỏe siêu mỏng Kangaroo KG212

590.000 VND

Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời.
Cảm biến có độ chính xác cao.
Khả năng cân tối đa: 150kg.
Xuất xứ: Kangaroo Việt Nam.
Bảo hành: 12 tháng
 
 
 
Hỗ trợ trực tuyến