Đầu thu DVB T2 - Văn Chiến Bắc Giang

Ngừng kinh doanh

Tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn SD/HD MPEG-2/4 (H.264)
- Tự động chuyển đổi giữa hệ PAL/NTSC
- Lưu trữ lên tới 1