Điều hòa, Công suất 100000 BTU - Văn Chiến Bắc Giang