Điều hòa, Công suất 1200 BTU - Văn Chiến Bắc Giang

Chương trình điều hòa tháng 4