Điều hòa, Công suất 120000 BTU - Văn Chiến Bắc Giang