Điều hòa, Công suất 45000 BTU - Văn Chiến Bắc Giang