Điều hòa, Loại máy Điều Hòa Hai Chiều - Văn Chiến Bắc Giang