Điều hòa, Loại máy Không Inverter (không Tiết Kiệm Điện) - Loại 1 Chiều (chỉ Làm Lạnh) - Văn Chiến Bắc Giang