Điều hòa, Loại máy Một Chiều - Văn Chiến Bắc Giang

Chương trình điều hòa tháng 4