Điều hòa, giá từ 41000000đ đến 59000000đ - Văn Chiến Bắc Giang