Điều hòa, giá từ 59000000đ đến 77000000đ - Văn Chiến Bắc Giang