Máy giặt, Loại máy Cửa Ngang - Văn Chiến Bắc Giang