Máy giặt, Loại máy Cửa Trên, Lồng Đứng - Văn Chiến Bắc Giang