Máy giặt, Loại máy Mini Giặt Kết Hợp, Lồng Đứng - Văn Chiến Bắc Giang