Máy hút ẩm -Trang 1 - Văn Chiến Bắc Giang

7.390.000 VND

Hãng sản xuất: Bionaire
Công suất : 360 W
Dung tích bình chứa : 4.5 lít
Lượng hút trong ngày: 20 lít/ngày
Trọng lượng: 11 kg
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

5.390.000 VND

Hãng sản xuất: Aikyo
Công suất : 390 W
Dung tích bình chứa : 3 lít
Lượng hút trong ngày: 16 lít/ngày
Trọng lượng: 13 kg
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

4.790.000 VND

Hãng sản xuất: Aikyo
Công suất : 240 W
Dung tích bình chứa : 3 lít
Lượng hút trong ngày: 12 lít/ngày
Trọng lượng: 12 kg
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

7.890.000 VND

Hãng sản xuất: Aikyo
Công suất : 900W
Dung tích bình chứa : 2.9 lít
Lượng hút trong ngày: 50 lít/ngày
Trọng lượng: 30 kg
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

5.590.000 VND

Hãng sản xuất: Aikyo
Công suất : 490W
Dung tích bình chứa : 2.9 lít
Lượng hút trong ngày: 25 lít/ngày
Trọng lượng: 14 kg
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

3.890.000 VND

Hãng sản xuất: Aikyo
Công suất : 260W
Dung tích bình chứa : 4 lít
Lượng hút trong ngày: 14 lít/ngày
Trọng lượng: 11.5 kg
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

5.990.000 VND

Hãng sản xuất: Tiross
Công suất: 320-420W
Dung tích bình chứa : 5 lít
Lượng hút trong ngày: 20 lít/ngày
Trọng lượng: 12.5 kg
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

5.700.000 VND

Hãng sản xuất: Tiross
Công suất: 360-440W
Dung tích bình chứa : 2.5 lít
Lượng hút trong ngày: 20 lít/ngày
Trọng lượng: 13 kg
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

83.590.000 VND

Hãng sản xuất: Harison
Công suất: 8500W
Độ ồn : 65dB
Lượng hút trong ngày: 504 lít/ngày
Trọng lượng: 235 kg
Xuất xứ : Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

41.890.000 VND

Hãng sản xuất: Harison
Công suất: 4120W
Độ ồn : 59dB
Lượng hút trong ngày:150 lít/ngày
Trọng lượng: 60 kg
Xuất xứ : Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

23.990.000 VND

Hãng sản xuất: Harison
Công suất: 1600W
Độ ồn : 57 dB
Lượng hút trong ngày:150 lít/ngày
Trọng lượng: 60 kg
Xuất xứ : Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

24.290.000 VND

Hãng sản xuất: Harison
Công suất: 1650W
Độ ồn : dưới 57 dB
Lượng hút trong ngày:100 lít/ngày
Trọng lượng: 64 kg
Xuất xứ : Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

9.690.000 VND

Hãng sản xuất: Winix
Công suất: 610W
Dung tích bình chứa: 9 lít
Lượng hút trong ngày: 24 lít/ngày
Trọng lượng: 20.6 kg
Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng

6.790.000 VND

Hãng sản xuất: Winix
Công suất: 460W
Dung tích bình chứa: 3.8 lít
Lượng hút trong ngày: 15 lít/ngày
Trọng lượng: 15.6 kg
Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng

5.300.000 VND

Hãng sản xuất: Fujie
Công suất: 320W
Dung tích bình chứa: 3.8 lít
Lượng hút trong ngày: 18 lít/ngày
Trọng lượng: 11 kg
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành: 24 tháng
 
 
Hỗ trợ trực tuyến