Ổn áp -Trang 1 - Văn Chiến Bắc Giang

1.900.000 VND

Hãng sản xuất : Lioa
Công suất : 2 kW
Điện áp vào : 90V ~ 240V
Điện áp ra : 100V ~ 110V ~ 220V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 

1.189.000 VND

Hãng sản xuất : Lioa
Công suất : 1 kW
Điện áp vào : 90V ~ 240V
Điện áp ra : 100V ~ 110V ~ 220V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 

69.800.000 VND

Hãng sản xuất : Lioa
Công suất : 100 kW
Điện áp vào : 160V-430V
Điện áp ra : 220V ~ 380V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 

7.700.000 VND

Hãng sản xuất : Lioa
Công suất : 10 kW
Điện áp vào : 160V-430V
Điện áp ra : 220V ~ 380V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 

45.700.000 VND

Hãng sản xuất : Lioa
Công suất : 60 kW
Điện áp vào : 160V-430V
Điện áp ra : 220V ~ 380V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 

36.500.000 VND

Hãng sản xuất : Lioa
Công suất : 45 kW
Điện áp vào : 160V-430V
Điện áp ra : 220V ~ 380V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 

24.400.000 VND

Hãng sản xuất : Lioa
Công suất : 30 kW
Điện áp vào : 160V-430V
Điện áp ra : 220V ~ 380V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 

17.400.000 VND

Hãng sản xuất : Lioa
Công suất : 20 kW
Điện áp vào : 160V-430V
Điện áp ra : 220V ~ 380V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 

12.800.000 VND

Hãng sản xuất : Lioa
Công suất : 15 kW
Điện áp vào : 160V-430V
Điện áp ra : 220V ~ 380V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 

3.700.000 VND

Hãng sản xuất : Ruler
Công suất : 7,5 kW
Điện áp vào : 150V -250V
Điện áp ra : 100v - 120v - 220v
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ điều khiển Mô tơ một chiều 12V
 

4.800.000 VND

Hãng sản xuất : Ruler
Công suất : 7.5 kW
Điện áp vào : 60V ~ 250V
Điện áp ra : 220V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 

7.680.000 VND

Hãng sản xuất : Lioa
Công suất : 10 kW
Điện áp vào : 260V-430V
Điện áp ra : 220V ~ 380V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 

6.890.000 VND

Hãng sản xuất : Lioa
Công suất : 6 kW
Điện áp vào : 260V-430V
Điện áp ra : 220V ~ 380V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 

5.500.000 VND

Hãng sản xuất : Lioa
Công suất : 3 kW
Điện áp vào : 260V-430V
Điện áp ra : 220V ~ 380V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 

0 VND

Hãng sản xuất : Lioa
Công suất : 3 kW
Điện áp vào : 150V ~ 220V
Điện áp ra : 100V ~ 220V
Tần số : 49 ~ 62Hz
Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
 
 
 
Hỗ trợ trực tuyến