Quạt bàn - Văn Chiến Bắc Giang

399.000 VND

-Thiết kế đẹp mắt
-Ba tốc độ gió
-Công suất 40W
-Nan lồng an toàn
.

Khuyến mại

- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km