Thiết bị đọc mã vạch -Trang 1 - Văn Chiến Bắc Giang

7.790.000 VND

Công nghệ quét: Đơn Tia Laser 1d
Tốc độ quét: 200 scan lines per second
Chế độ quét: Tự động, bấm nút
Cổng kết nối: USB
Hình thức sử dụng: Để bàn
Chân đế: Không
 

4.590.000 VND

Công nghệ quét: Tia Laser
Tốc độ quét: 1400 scan lines per second
Chế độ quét: Tự động, bấm nút
Cổng kết nối: Keyboard, Rs 232,usb
Hình thức sử dụng: Để bàn
Chân đế: Không
 

6.290.000 VND

Công nghệ quét: Chụp ảnh số
Tốc độ quét: 600 scan lines per second
Chế độ quét: Tự động, bấm nút
Cổng kết nối: Usb , Rs232
Hình thức sử dụng: cầm tay
Chân đế: Không
 

2.290.000 VND

Công nghệ quét: Laser
Tốc độ quét: 100 scan lines per second
Chế độ quét: Tự động, bấm nút
Cổng kết nối: Usb , Rs232
Hình thức sử dụng: cầm tay
Chân đế: Có
 

1.390.000 VND

Công nghệ quét: Laser
Tốc độ quét: 72 scan lines per second
Chế độ quét: Tự động, bấm nút
Cổng kết nối: Usb , Rs232
Hình thức sử dụng: cầm tay
Chân đế: Có
 

2.290.000 VND

Công nghệ quét: Bidirectional
Tốc độ quét: 100 scan lines per second
Chế độ quét: Tự động, bấm nút
Cổng kết nối: Usb
Hình thức sử dụng: cầm tay
Chân đế: Không
 

1.890.000 VND

Công nghệ quét: Quét Ảnh Tuyến Tính (imager)
Tốc độ quét: 400 scan lines per second
Chế độ quét: Tự động, bấm nút
Cổng kết nối: Usb,rs-232 / Keyboard Wedge
Hình thức sử dụng: cầm tay,để bàn
Chân đế: Có
 

1.290.000 VND

Công nghệ quét: Laser Diode
Tốc độ quét: 72 scan lines per second
Chế độ quét: Tự động, bấm nút
Cổng kết nối: Usb
Hình thức sử dụng: cầm tay,
Chân đế: không
 

6.390.000 VND

Công nghệ quét: Ảnh Số
Tốc độ quét: 127 scan lines per second
Chế độ quét: Tự động, bấm nút
Cổng kết nối: Usb,rs232,ibm 468x/469x
Hình thức sử dụng: cầm tay,để bàn
Chân đế: Có
 

1.290.000 VND

Công nghệ quét: Laser Đơn Tia
Tốc độ quét: 330 scan lines per second
Chế độ quét: Tự động, bấm nút
Cổng kết nối: Usb (order Ps2, Rs232)
Hình thức sử dụng: cầm tay
Chân đế: Không
 

1.190.000 VND

Công nghệ quét: Laser
Tốc độ quét: 200 scan lines per second
Chế độ quét: Tự động, bấm nút
Cổng kết nối: Usb ,rs232 ,pc Keyboard
Hình thức sử dụng: cầm tay,để bàn
Chân đế: Có
 

4.790.000 VND

Công nghệ: Laser
Tốc độ quét: 1650 scan lines per second
Chế độ quét: Tự động, bấm nút
Cổng kết nối: USB,
Hình thức sử dụng: để bàn
Chân đế: Có
 

4.790.000 VND

Công nghệ: Laser
Tốc độ quét: 200 scan lines per second
Chế độ quét: Tự động, bấm nút
Cổng kết nối: USB, RS 232(tùy chọn)
Hình thức sử dụng: Cầm tay, để bàn
Chân đế: Có
 
 
 
Hỗ trợ trực tuyến