Tivi, Loại tivi 55 - Văn Chiến Bắc Giang

Chương trình khuyến mãi tháng 6 của LG