Truyền hình - Văn Chiến Bắc Giang

Đầu thu kỹ thuật số An Viên

Thông tin cơ bản

Đầu thu số VTC VTC-T206

Thông tin cơ bản

Tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn SD/HD MPEG-2/4 (H.264)
- Tự động chuyển đổi giữa hệ PAL/NTSC
- Lưu trữ lên tới 1

Thẻ cào K+ 6 tháng
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Thông tin cơ bản

Thẻ cào K+ 3 tháng
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Thông tin cơ bản

Thẻ cào K+ 12 tháng
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Thông tin cơ bản

Bộ Chảo VTC không thẻ HDV1
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Thông tin cơ bản

Bộ Chảo VTC không thẻ HD09
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Thông tin cơ bản

Đầu Chảo VTC HD09
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Thông tin cơ bản

Bộ đầu thu và thiết bị giải mã K+ HD
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Thông tin cơ bản