Tủ lạnh -Trang 1 - Văn Chiến Bắc Giang

16.990.000 VND

Thông số kỹ thuật

..

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 1.300.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng Bộ 5 Hộp Thủy Tinh Lock&Lock Samsung

30.290.000 VND

Tên sản phẩm: Tủ lạnh Panasonic
...

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 2.390.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng LVS Goldsun 20KE2 trị giá 800.000đ

26.990.000 VND

Tên sản phẩm: Tủ lạnh Panasonic
..

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 2.090.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng LVS Goldsun 20KE2 trị giá 800.000đ
- Quà tặng Sinh tố GTY06/02

12.490.000 VND

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

........

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 1.000.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng Chổi lau nhà KG94N trị giá 300.000đ

26.990.000 VND

Tên sản phẩm: Tủ lạnh Panasonic
.....

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 2.090.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng LVS Goldsun 20KE2 trị giá 800.000đ

26.990.000 VND

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

..

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 2.090.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng Bộ nồi Kepler Cook 27 món trị giá 1.000.000đ
- Quà tặng Bàn là Goldsun S1000

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 600.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng ẤM Helios EK 107

7.390.000 VND

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

..

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 600.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng ẤM Helios EK 107

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 3.090.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng Chảo lẩu Goldsun BB100 trị giá 300.000đ
- Quà tặng Chổi lau nhà KG94N trị giá 300.000đ

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 3.090.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng Chảo lẩu Goldsun BB100 trị giá 300.000đ
- Quà tặng Chổi lau nhà KG94N trị giá 300.000đ

20.990.000 VND........

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 1.700.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng Chổi lau nhà KG94N trị giá 300.000đ

13.990.000 VND

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

.......

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 1.090.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng ẤM Helios EK 107

11.390.000 VND

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

..

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 900.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng ẤM Helios EK 107

13.990.000 VND

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

.....

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 1.090.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng Chổi lau nhà KG94N trị giá 300.000đ

6.490.000 VND

Thông số kỹ thuật

.........

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 500.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng ẤM Helios EK 107

 
 
Hỗ trợ trực tuyến