Tủ lạnh -Trang 1 - Văn Chiến Bắc Giang

16.900.000 VND

Thông số kỹ thuật

...

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 1.110.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng Vali du lịch samsung

28.900.000 VND

Tên sản phẩm: Tủ lạnh Panasonic
..

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 1.000.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng LVS Goldsun 20KE2 trị giá 800.000đ
- Quà tặng Sinh tố GTY06/02

25.900.000 VND

Tên sản phẩm: Tủ lạnh Panasonic
..

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 1.000.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng LVS Goldsun 20KE2 trị giá 800.000đ
- Quà tặng Sinh tố GTY06/02

12.490.000 VND

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

...

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 700.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng Sinh tố GTY06/02

25.900.000 VND

Tên sản phẩm: Tủ lạnh Panasonic
.....

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 1.000.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng LVS Goldsun 20KE2 trị giá 800.000đ

24.900.000 VND

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

..

Khuyến mại

- Quà tặng Bộ nồi Kepler Cook 27 món trị giá 1.000.000đ
- Quà tặng Bàn là Goldsun S1000

6.900.000 VND.....

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 210.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng ẤM Helios EK 107

7.190.000 VND

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

....

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 0đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng ẤM Helios EK 107

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 1.000.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng Bộ nồi Kepler Cook 27 món trị giá 1.000.000đ
- Quà tặng Mũ bảo hiểm Dalton

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 1.000.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng Bộ nồi Kepler Cook 27 món trị giá 1.000.000đ
- Quà tặng Mũ bảo hiểm Dalton

19.900.000 VND..........

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 410.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng Bộ nồi Loving cook LC681

12.490.000 VND

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

..

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 700.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng ẤM Helios EK 107

10.900.000 VND

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

......

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 410.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng ẤM Helios EK 107

12.990.000 VND

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

........

Khuyến mại

- Tặng phần quà hấp dẫn trị giá 200.000đ
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km
- Quà tặng Chảo lẩu đa năng Panasonic

5.990.000 VND

Thông số kỹ thuật

.......

Khuyến mại

- Quà tặng ẤM Helios EK 107

 
 
Hỗ trợ trực tuyến