Tủ lạnh, Kiểu ngăn đá Bên Trái - Văn Chiến Bắc Giang