Tủ lạnh, Kiểu ngăn đá Chưa Cập Nhật - Văn Chiến Bắc Giang