Tủ lạnh, Kiểu ngăn đá Ngăn Đá - Văn Chiến Bắc Giang