Tủ lạnh, Kiểu ngăn đá Ngăn Trên - Văn Chiến Bắc Giang