Tủ lạnh, Loại tủ 2 Cửa Mở Về Bên Phải - Văn Chiến Bắc Giang