Tủ lạnh, Loại tủ Ngăn Đá Dưới - Văn Chiến Bắc Giang