Tủ lạnh, Loại tủ Side By Side 2 Cánh - Văn Chiến Bắc Giang