Tủ lạnh, Loại tủ Tủ Lạnh 1 Cánh - Văn Chiến Bắc Giang