Tủ lạnh, Loại tủ Tủ Lạnh 3 Cánh - Văn Chiến Bắc Giang