Tủ lạnh, Loại tủ Tủ Lạnh 4 Cánh - Văn Chiến Bắc Giang