Tủ lạnh, Loại tủ Tủ Lạnh 6 Cánh - Văn Chiến Bắc Giang