Tủ lạnh, Loại tủ Tủ Lạnh Inverter - Văn Chiến Bắc Giang