Tủ lạnh, Loại tủ Tủ Lạnh Ngăn Đá Dưới - Văn Chiến Bắc Giang