Tủ lạnh, Loại tủ Tủ Lớn - Side By Side - Văn Chiến Bắc Giang