Tủ lạnh, giá từ 74000000đ đến 92000000đ - Văn Chiến Bắc Giang