TUYỂN DỤNG VĂN CHIẾN

CTY CP VĂN CHIẾN TUYỂN DỤNG: Quản lý siêu thị:02; Bán hàng điện máy:10; Nhân viên kỹ thuật:16; Kế toán:05

Các tin khác