Dàn lạnh điều hòa - Văn Chiến Bắc Giang

Hàng đang về

Tiết kiệm năng lượng vượt trội và hoạt động êm ái
Đảo gió tự dộng 5 hướng thổi
Điều khiển thông minh.
Điều hòa không khí ưu tiên.

Khuyến mại

- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Hàng đang về

Tiết kiệm năng lượng vượt trội và hoạt động êm ái
Đảo gió tự dộng 5 hướng thổi
Điều khiển thông minh.
Điều hòa không khí ưu tiên.

Khuyến mại

- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Hàng đang về

Dàn lạnh CTKM25 mang đến sự thanh lịch, với tính năng hoạt động êm ái, tiết kiệm năng lượng mà không ảnh hưởng đến thiết kế căn nhà bạn.

Khuyến mại

- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Hàng đang về

Dàn lạnh CTKM35 mang đến sự thanh lịch, với tính năng hoạt động êm ái, tiết kiệm năng lượng mà không ảnh hưởng đến thiết kế căn nhà bạn.

Khuyến mại

- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km