Truyền hình - Văn Chiến Bắc Giang

Đầu thu kỹ thuật số An Viên

Thông tin cơ bản

Bộ đầu thu và thiết bị giải mã K+ HD
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Thông tin cơ bản

Đầu Chảo VTC HD09
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Thông tin cơ bản

Bộ Chảo VTC không thẻ HDV1
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Thông tin cơ bản

Bộ Chảo VTC không thẻ HD09
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Thông tin cơ bản

Thẻ cào K+ 6 tháng
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Thông tin cơ bản

Thẻ cào K+ 3 tháng
- Hỗ trợ vận chuyển đến 100km

Thông tin cơ bản