TUYỂN DỤNG NHâN SỰ

TUYỂN DỤNG TẠI HỆ THỐNG ĐIỆN MÁY VĂN CHIẾN 👉 01 TRƯỞNG PHÒNG DỰ ÁN:Làm việc tại - TP Bắc Giang. 👉 05 NHÂN VIÊN DỰ ÁN: Làm việc tại - TP Bắc Giang.. 👉 10 NHÂN VIÊN KỸ : Làm việc tại - TP Bắc Giang.. 👉05 NV- BÁN HÀNG: Làm việc tại - TP Bắc Giang 👉 05 NV- BÁN HÀNG: Làm việc tại chi nhánh Lạng Giang 👉 02 NV- KẾ TOÁN: Làm việc tại chi nhánh Lạng Giang 👉 05 NV- BÁN HÀNG: Làm việc tại chi nhánh Lục Nam 👉 05 NV- BÁN HÀNG: Làm việc tại -chi nhánh Hiệp Hòa 👉 05 NV- BÁN HÀNG: Làm việc

Các tin khác
 
 
Hỗ trợ trực tuyến