Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic Inverter 9.000BTU VU9UKH
10%

Điều hòa Panasonic Inverter 9.000BTU VU9UKH

17.890.000₫ 19.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng phiếu bảo dưỡng điều hòa
 • Tặng công lắp đặt điều hòa trị giá 300.000đ
 • Tặng phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
So sánh

Điều hòa Panasonic Inverter 18.000BTU VU18SKH

27.890.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng phiếu bảo dưỡng điều hòa
 • Tặng công lắp đặt điều hòa trị giá 300.000đ
 • Tặng phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
So sánh

Điều hòa Panasonic Inverter 12.000BTU VU12UKH

20.900.000₫ 22.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng phiếu bảo dưỡng điều hòa
 • Tặng công lắp đặt điều hòa trị giá 300.000đ
 • Tặng phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
So sánh
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter 18.000BTU CU/CS-YZ18AKH
12%

Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter 18.000BTU CU/CS-YZ18AKH

24.590.000₫ 27.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng phiếu bảo dưỡng điều hòa
 • Tặng công lắp đặt điều hòa trị giá 350.000đ
 • Tặng phiếu mua phụ kiện trị giá 1.390.000đ
So sánh
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XZ9ZKH
12%

Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XZ9ZKH

16.590.000₫ 18.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng phiếu bảo dưỡng
 • Tặng công lắp đặt điều hòa trị giá 300.000đ
 • Tặng phiếu mua phụ kiện trị giá 890.000đ
So sánh

Điều hòa Panasonic 18000 Btu 1 chiều inverter RU18AKH-8

20.590.000₫ 22.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Khuyến mãi công lắp đặt trị giá 350.000đ
 • Phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
 • Phiếu bảo dưỡng
So sánh
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU inverter RU12AKH-8
23%

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU inverter RU12AKH-8

13.590.000₫ 17.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng công lắp đặt trị giá 350.000đ
 • Tặng Phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
 • Tặng Phiếu bảo dưỡng
So sánh
Điều Hòa Panasonic Inverter 9000BTU CU/CS-XU9ZKH-8
18%

Điều Hòa Panasonic Inverter 9000BTU CU/CS-XU9ZKH-8

13.890.000₫ 16.890.000₫
Khuyến Mãi:
 • Khuyến mãi công lắp đặt trị giá 300.000đ
 • Phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000 đ
 • Phiếu bảo dưỡng
So sánh
Điều hòa Panasonic 9000 Btu 1 chiều inverter RU9AKH-8
26%

Điều hòa Panasonic 9000 Btu 1 chiều inverter RU9AKH-8

11.790.000₫ 15.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Khuyến mãi công lắp đặt trị 300.000
 • Phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000
 • Phiếu bảo dưỡng
So sánh

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18ZKH-8

17.590.000₫ 19.190.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng phiếu bảo dưỡng
 • Tặng công lắp dặt trị giá 350.000đ
 • Tặng phiếu mua phụ kiện trị giá 1.190.000đ
So sánh
Điều Hòa Panasonic Inverter 12000BTU CU/CS-YZ12AKH-8
16%

Điều Hòa Panasonic Inverter 12000BTU CU/CS-YZ12AKH-8

16.690.000₫ 19.890.000₫
Khuyến Mãi:
 • Khuyến mãi công lắp đặt trị giá 300.000đ
 • Phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000 đ
 • Phiếu bảo dưỡng
So sánh
Điều hòa Panasonic 24000 Btu 1 chiều inverter RU24AKH-8
24%

Điều hòa Panasonic 24000 Btu 1 chiều inverter RU24AKH-8

27.490.000₫ 35.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Khuyến mãi công lắp đặt trị giá 450.000đ
 • Phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
 • Phiếu bảo dưỡng
So sánh
Điều Hòa Panasonic Inverter 9000BTU CU/CS-YZ9AKH-8
27%

Điều Hòa Panasonic Inverter 9000BTU CU/CS-YZ9AKH-8

13.690.000₫ 18.690.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng  Phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
 • Tặng Công lắp đặt điều hòa trị giá 300.000đ
 • Tặng phiếu bảo dưỡng điều hòa
So sánh
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12ZKH
10%

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12ZKH

11.690.000₫ 12.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Phiếu bảo dưỡng
 • Tặng công lắp đặt trị giá 300.000đ
 • Tặng phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
So sánh
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-YZ12WKH-8
12%

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-YZ12WKH-8

14.900.000₫ 16.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng phiếu bảo dưỡng điều hòa
 • Tặng công lắp đặt trị giá 350.000đ
So sánh

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000 btu XPU9XKH

11.290.000₫ 11.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Phiếu bảo dưỡng
 • Tặng công lắp đặt trị giá 300.000đ
 • Tặng phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
So sánh
Điều hòa Inverter Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1 chiều 12.000BTU
10%

Điều hòa Inverter Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1 chiều 12.000BTU

16.690.000₫ 18.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng phiếu bảo dưỡng điều hòa
 • Tặng công lắp đặt điều hòa trị giá 350.000đ
 • Tặng phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
So sánh
Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12WKH
27%

Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12WKH

11.590.000₫ 15.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Phiếu bảo dưỡng
 • Tặng mãi công lắp đặt trị giá 300.000đ
 • Tặng phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
So sánh
Điều hòa Panasonic N9ZKH-8 1 chiều 9.000BTU
18%

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Điều hòa Panasonic N9ZKH-8 1 chiều 9.000BTU

8.690.000₫ 10.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Phiếu bảo dưỡng
 • Tặng Khuyến mãi công lắp đặt trị giá 300.000đ
So sánh
Điều hòa Panasonic CU/CS-U9ZKH 1 chiều Inverter 9.000Btu
19%

Điều hòa Panasonic CU/CS-U9ZKH 1 chiều Inverter 9.000Btu

12.890.000₫ 15.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Phiếu bảo dưỡng
 • Tặng công lắp đặt trị giá 300.000đ
 • Tặng Phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
So sánh
Điều hòa 1 chiều Inverter Panasonic CS-U12ZKH 12000BTU
27%

Điều hòa 1 chiều Inverter Panasonic CS-U12ZKH 12000BTU

15.290.000₫ 20.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng phiếu bảo dưỡng điều hòa
 • Tặng công lắp đặt trị giá 300.000đ
 • Tặng phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
So sánh

Điều hòa 2 chiều Panasonic 2 HP CU/CS-YZ18XKH-8

23.490.000₫ 24.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Phiếu bảo dưỡng
 • Tặng Khuyến mãi công lắp đặt trị giá 350.000đ
 • Tặng Phiếu mua phụ kiện trị giá 1.090.000đ
So sánh

Điều hòa Panasonic 2 HP N18XKH

17.290.000₫ 18.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Phiếu bảo dưỡng
 • Tặng mãi công lắp đặt trị giá 350.000đ
 • Tặng Phiếu mua phụ kiện trị giá 1.190.000đ
So sánh
Điều hòa 1 chiều Inverter CS/CU-XPU24XKH
10%

Điều hòa 1 chiều Inverter CS/CU-XPU24XKH

26.890.000₫ 29.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Khuyến mãi công lắp đặt trị giá 350.000đ
 • Phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
 • Phiếu bảo dưỡng

 

So sánh
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9XKH-8
19%

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9XKH-8

12.900.000₫ 15.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Phiếu bảo dưỡng
 • Khuyến mãi công lắp đặt trị giá 300.000đ
 • Phiếu mua phụ kiện trị giá 900.000đ
So sánh

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18XKH-8

23.890.000₫ 25.000.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Phiếu bảo dưỡng
 • Tặng Khuyến mãi công lắp đặt trị giá 350.000đ
 • Tặng Phiếu mua phụ kiện trị giá 990.000đ
So sánh
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000 BTU XPU12XKH
17%

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000 BTU XPU12XKH

13.290.000₫ 16.000.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Phiếu bảo dưỡng
 • Tặng Khuyến mãi công lắp đặt trị giá 300.000
 • Tặng phiếu mua phụ kiện trị giá 990.00đ
So sánh
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline:
HOTLINE: 0964.022.555
Bán Hàng: 0983.405.225