Máy giặt cửa ngang

Máy Giặt LG Inverter 9 Kg FB1209S6W
20%

Máy Giặt LG Inverter 9 Kg FB1209S6W

7.990.000₫ 9.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
MÁY GIẶT SAMSUNG INVERTER 12 KG WW12CB944DGBSV
21%

MÁY GIẶT SAMSUNG INVERTER 12 KG WW12CB944DGBSV

14.900.000₫ 18.890.000₫
Khuyến Mãi:
 • Bếp Bếp Từ Sanaky SNK-BTS22C trị giá 690.000đ
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
MÁY GIẶT SAMSUNG AI ECOBUBBLE INVERTER 11 KG WW11CGP44DSHSV
15%

MÁY GIẶT SAMSUNG AI ECOBUBBLE INVERTER 11 KG WW11CGP44DSHSV

12.990.000₫ 15.290.000₫
Khuyến Mãi:

Bếp Từ Mariiko MR6889-01 trị giá 1.100.000đ

So sánh
Máy giặt Aqua 9.5kg Inverter AQD-A951G.S
23%

Máy giặt Aqua 9.5kg Inverter AQD-A951G.S

7.590.000₫ 9.890.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy giặt Aqua Inverter 9kg AQD-A902J.BK lồng ngang
22%

Máy giặt Aqua Inverter 9kg AQD-A902J.BK lồng ngang

7.290.000₫ 9.290.000₫
Khuyến Mãi: Ấm siêu tốc Nagakawa NAG0308 trị giá 200000
So sánh
Máy giặt lồng ngang Aqua Inverter 11Kg AQD-A1102J.BK
22%

Máy giặt lồng ngang Aqua Inverter 11Kg AQD-A1102J.BK

9.690.000₫ 12.390.000₫
Khuyến Mãi:
 • Ấm siêu tốc Nagakawa NAG0308 trị giá 200.000đ
So sánh
Máy giặt LG Inverter 14 kg FV1414S3BA
32%

Máy giặt LG Inverter 14 kg FV1414S3BA

14.890.000₫ 21.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Ấm siêu tốc Nagakawa NAG0308 trị giá 200.000đ
So sánh
Máy giặt sấy Panasonic NA-S106FR1BV 10kg giặt, sấy 6kg
31%

Máy giặt sấy Panasonic NA-S106FR1BV 10kg giặt, sấy 6kg

18.690.000₫ 26.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng bếp từ đơn sanaky trị giá 690.000đ

 

So sánh
Máy giặt LG Inverter 18 kg TV2518DV3B
24%

Máy giặt LG Inverter 18 kg TV2518DV3B

12.900.000₫ 16.900.000₫
Khuyến Mãi: Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 270000
So sánh
Máy giặt LG Inverter 12 kg FV1412S3PA
28%

Máy giặt LG Inverter 12 kg FV1412S3PA

14.290.000₫ 19.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng ấm siêu tốc trị giá 200.000
So sánh
Máy giặt LG Inverter 11 kg FV1411S4WA
36%

Máy giặt LG Inverter 11 kg FV1411S4WA

12.190.000₫ 18.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy giặt Electrolux Inverter 9 kg EWF9024P5SB
32%

Máy giặt Electrolux Inverter 9 kg EWF9024P5SB

9.890.000₫ 14.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy giặt sấy Panasonic 9 kg NA-V90FC1WVT
19%

Máy giặt sấy Panasonic 9 kg NA-V90FC1WVT

12.900.000₫ 15.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy giặt Electrolux Inverter 9 kg EWF9024P5WB
37%

Máy giặt Electrolux Inverter 9 kg EWF9024P5WB

8.790.000₫ 13.990.000₫
Khuyến Mãi: Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300000
So sánh
Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024P5WB
32%

Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024P5WB

9.190.000₫ 13.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng ấm siêu tốc trị giá 200.000đ
So sánh
Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024P5SB
33%

Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024P5SB

9.990.000₫ 14.990.000₫
Khuyến Mãi:
 •  Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300000
So sánh
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9 kg NA-S96FC1LVT
18%

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9 kg NA-S96FC1LVT

15.990.000₫ 19.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy giặt Samsung Inverter 13 kg WW13T504DAB/SV
27%

Máy giặt Samsung Inverter 13 kg WW13T504DAB/SV

13.890.000₫ 18.990.000₫
Khuyến Mãi:

Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000

So sánh
Máy Giặt Sấy Cửa Trước Panasonic 9 Kg giặt 6kg sấy NA-S96FR1BVT
18%

Máy Giặt Sấy Cửa Trước Panasonic 9 Kg giặt 6kg sấy NA-S96FR1BVT

17.900.000₫ 21.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng bếp từ đơn sanaky trị giá 690.000đ
So sánh
Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-V95FR1BVT
25%

Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-V95FR1BVT

14.290.000₫ 18.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ

 

So sánh
Máy giặt lồng ngang Panasonic Inverter 9Kg NA-V90FR1BVT
21%

Máy giặt lồng ngang Panasonic Inverter 9Kg NA-V90FR1BVT

13.890.000₫ 17.500.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ

 

So sánh
Máy giặt Panasonic Inverter 9kg NA-V90FC1LVT lồng ngang
23%

Máy giặt Panasonic Inverter 9kg NA-V90FC1LVT lồng ngang

12.390.000₫ 15.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy giặt lồng ngang Panasonic Inverter 10Kg NA-V10FR1BVT
18%

Máy giặt lồng ngang Panasonic Inverter 10Kg NA-V10FR1BVT

14.690.000₫ 17.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy Giặt Cửa Trước Panasonic 10 Kg NA-V10FC1WVT (Trắng)
18%

Máy Giặt Cửa Trước Panasonic 10 Kg NA-V10FC1WVT (Trắng)

13.900.000₫ 16.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 kg NA-S106FC1LV
11%

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 kg NA-S106FC1LV

17.690.000₫ 19.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng bếp từ đơn sanaky trị giá 690.000
So sánh
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10.5 kg NA-S056FR1BV
24%

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10.5 kg NA-S056FR1BV

17.900.000₫ 23.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • TặngBếp Từ Sanaky SNK-BTS22C trị giá  690.000đ
So sánh
Máy giặt sấy Aqua Inverter 10 kg AQD-AH1000G.PS
35%

Máy giặt sấy Aqua Inverter 10 kg AQD-AH1000G.PS

11.290.000₫ 17.500.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy giặt Aqua Inverter 12 kg AQD-A1200H PS
34%

Máy giặt Aqua Inverter 12 kg AQD-A1200H PS

10.490.000₫ 15.900.000₫
Khuyến Mãi: Ấm siêu tốc Nagakawa NAG0308 trị giá 200000
So sánh
Máy giặt Aqua Inverter 10 kg AQD-DD1001G.PS
38%

Máy giặt Aqua Inverter 10 kg AQD-DD1001G.PS

9.900.000₫ 15.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Ấm siêu tốc Nagakawa NAG0308 trị giá 200.000đ
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy giặt Aqua Inverter 10.5 KG AQD-A1051G(S)
34%

Máy giặt Aqua Inverter 10.5 KG AQD-A1051G(S)

7.890.000₫ 11.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Ấm siêu tốc Nagakawa NAG0308 trị giá 200.000đ
So sánh
Máy giặt Bosch 9kg WAW28480SG
15%

Máy giặt Bosch 9kg WAW28480SG

26.900.000₫ 31.590.000₫
Khuyến Mãi: Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 270000
Máy xay sinh tố Kangaroo KG2B6-01 trị giá 750000
So sánh
Máy giặt LG Inverter 10 kg FV1410S4P
30%

Máy giặt LG Inverter 10 kg FV1410S4P

10.490.000₫ 14.890.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy giặt Samsung Inverter 8kg WW80T3020WW/SV
25%

Máy giặt Samsung Inverter 8kg WW80T3020WW/SV

6.990.000₫ 9.290.000₫
Khuyến Mãi: mũ bảo hiểm
So sánh
Máy giặt LG Inverter 11 kg FV1411S4P
36%

Máy giặt LG Inverter 11 kg FV1411S4P

11.390.000₫ 17.690.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Ấm siêu tốc Nagakawa NAG0308 trị giá 200.000
So sánh
Máy giặt Sharp Inverter 9.5 Kg ES-FK954SV-G
24%

Máy giặt Sharp Inverter 9.5 Kg ES-FK954SV-G

10.290.000₫ 13.500.000₫
Khuyến Mãi: Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300000
So sánh
Máy giặt LG Inverter 9 kg FV1409S4W
27%

Máy giặt LG Inverter 9 kg FV1409S4W

9.490.000₫ 12.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Ấm siêu tốc Nagakawa NAG0308 trị giá 200.000
So sánh
Máy giặt Samsung Inverter 9.5kg WW95TA046AX/SV
25%

Máy giặt Samsung Inverter 9.5kg WW95TA046AX/SV

8.490.000₫ 11.290.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy Giặt SAMSUNG AI Inverter 10Kg WW10TP54DSH/SV
23%

Máy Giặt SAMSUNG AI Inverter 10Kg WW10TP54DSH/SV

11.990.000₫ 15.590.000₫
Khuyến Mãi: Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 270000
So sánh
Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90T3040WW/SV
39%

Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90T3040WW/SV

6.690.000₫ 10.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy giặt Samsung AI Inverter 9Kg WW90T634DLE/SV
31%

Máy giặt Samsung AI Inverter 9Kg WW90T634DLE/SV

10.290.000₫ 15.000.000₫
Khuyến Mãi: Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 270000
So sánh
Máy giặt Samsung Inverter 10kg WW10TP44DSH/SV
33%

Máy giặt Samsung Inverter 10kg WW10TP44DSH/SV

10.790.000₫ 15.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 300.000đ
So sánh
Máy giặt Samsung AI Inverter 9kg WW90TP44DSB/SV
43%

Máy giặt Samsung AI Inverter 9kg WW90TP44DSB/SV

8.990.000₫ 15.690.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Ấm siêu tốc Nagakawa NAG0308 trị giá 200.000đ
So sánh
Máy giặt LG Inverter 8.5 kg FV1408S4W
22%

Máy giặt LG Inverter 8.5 kg FV1408S4W

8.490.000₫ 10.890.000₫
Khuyến Mãi: Bàn Là PANA NI-317TVRA/317TXRA trị giá 270000
So sánh
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline:
HOTLINE: 0964.022.555
Bán Hàng: 0983.405.225