Chính Sách Bảo Mật Giao Dịch Của Khách Hàng Khi Mua Sắm Tại Hệ Thống Điện Máy Văn Chiến
Để giúp quý khách hàng có được trải nghiệm mua sắm hài lòng và an toàn hơn tại Hệ Thống Điện Máy Văn Chiến chúng tôi xin thông báo Chính sách Bảo Mật Thông Tin khi giao dịch với một số điều khoản cụ thể như sau.
1.Mục đích của Chính sách bảo mật giao dịch của khách hàng
Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi mua sắm tại Hệ Thống Điện máy Văn Chiến, Hệ Thống Điện máy Văn Chiến đã đề ra Chính sách bảo mật giao dịch của khách hàng (xin được gọi tắt là Chính sách). Trong Chính sách này, Hệ Thống Điện máy Văn Chiến sẽ nêu rõ những hạng mục quan trọng trong quy trình bảo mật giao dịch thanh toán, bao gồm: Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng, Loại thông tin thu thập, Thời gian lưu trữ thông tin, Chia sẻ thông tin cho bên thứ ba, Quyền của khách hàng đối với thông tin và Việc cập nhật cam kết bảo mật.
2.Quy định cụ thể của Chính sách
Toàn bộ thông tin khách hàng khi mua sắm tại Hệ Thống sẽ được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.
Chính sách này công bố cách thức mà Hệ Thống thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng.
Hệ Thống cam kết bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho Hệ Thống được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Hệ Thống không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát, Hệ Thống sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó. 
Hệ Thống đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà Hệ Thống sử dụng để bảo mật thông tin của khách hàng. 
2.1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
•    Thực hiện và quản lý việc đặt hàng của khách hàng.
•    Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
•    Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại, chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Sàn.
•    Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng.
•    Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của khách hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ khách hàng phù hợp.
•    Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Hệ Thống.
•    Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.
•    Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.
2.2. Loại thông tin thu thập
Họ và tên,Số điện thoại, địa chỉ.
Thông tin về doanh nghiệp của khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, mã số thuế.
Các thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu.
2.3. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập
Thông tin thu thập sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp sẽ được bảo mật trên máy chủ 
2.4. Về việc chia sẻ thông tin thu thập
Hệ Thống có thể tiết lộ thông tin thu thập cho bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của Hệ Thống. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật. 
- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho Hệ Thống. Các thông tin cá nhân tiết lộ có thể bao gồm ID người dùng và lịch sử ID người dùng, địa chỉ, số điện thoại hoặc bất cứ điều gì khác mà Hệ Thống cho là có liên quan. 
2.5. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập
Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Hệ Thống đều có các quyền như sau: 
•    Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập; 
•    Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập; 
•    Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin; 
2.6. Về việc cập nhật Cam kết bảo mật 
Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hệ Thống. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân khi không có sự đồng ý từ cá nhân.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline:
HOTLINE: 0964.022.555
Bán Hàng: 0983.405.225