Máy lọc nước Kangaroo

Máy lọc nước Kangaroo để gầm KGHP66
19%

Máy lọc nước Kangaroo để gầm KGHP66

3.990.000₫ 4.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 150.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo để gầm KGRP88
30%

Máy lọc nước Kangaroo để gầm KGRP88

4.190.000₫ 5.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 150.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo KG100N
28%

Máy lọc nước Kangaroo KG100N

6.890.000₫ 9.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170.000đ
 • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen Nóng Lạnh KG11A18
16%

Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen Nóng Lạnh KG11A18

10.590.000₫ 12.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170.000đ
 • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen Nóng Lạnh KG11A16
19%

Máy Lọc Nước Kangaroo Hydrogen Nóng Lạnh KG11A16

9.390.000₫ 11.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170.000đ
 • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100H
15%

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100H

8.490.000₫ 9.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170.000đ
 • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước RO Hydrogen nguội lạnh Kangaroo Waterfall KG100EW 7 lõi
11%

Máy lọc nước RO Hydrogen nguội lạnh Kangaroo Waterfall KG100EW 7 lõi

8.890.000₫ 9.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170.000đ
 • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo RO nóng lạnh Infinity KG10A15
23%

Máy lọc nước Kangaroo RO nóng lạnh Infinity KG10A15

6.890.000₫ 8.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3 trị giá 300.000đ
So sánh

Máy lọc nước Kangaroo Infinity nóng lạnh KG10A2I

6.890.000₫ 7.190.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Infinity nóng lạnh KG10A9I
13%

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Infinity nóng lạnh KG10A9I

8.890.000₫ 10.190.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen nóng lạnh KG10A10S

9.690.000₫ 10.190.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG400HU
21%

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG400HU

6.290.000₫ 7.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh

Máy lọc nước nóng lạnh Hydrogen Kangaroo KG10A16

7.890.000₫ 8.190.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo KGRP12
26%

Máy lọc nước Kangaroo KGRP12

3.890.000₫ 5.290.000₫
Khuyến Mãi:
 • Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo Infinity KG109I
22%

Máy lọc nước Kangaroo Infinity KG109I

4.890.000₫ 6.290.000₫
Khuyến Mãi:

Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN

So sánh
Máy Lọc Nước Kangaroo KG09G4VTU 9 Lõi
15%

Máy Lọc Nước Kangaroo KG09G4VTU 9 Lõi

5.590.000₫ 6.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo Slim Hydrogen tích hợp nóng lạnh KG10A7S
35%

Máy lọc nước Kangaroo Slim Hydrogen tích hợp nóng lạnh KG10A7S

6.900.000₫ 10.600.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước RO Kangaroo KG08G4VTU 8 lõi
31%

Máy lọc nước RO Kangaroo KG08G4VTU 8 lõi

5.390.000₫ 7.790.000₫
Khuyến Mãi:

Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000

So sánh
Máy lọc nước RO Kangaroo 8 lõi lọc KG06G4 (Tủ VTU)
20%

Máy lọc nước RO Kangaroo 8 lõi lọc KG06G4 (Tủ VTU)

4.990.000₫ 6.200.000₫
Khuyến Mãi: Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000
So sánh
Máy lọc nước RO hydrogen ion kiềm Kangaroo KG100ES1 5 lõi
32%

Máy lọc nước RO hydrogen ion kiềm Kangaroo KG100ES1 5 lõi

6.290.000₫ 9.300.000₫
Khuyến Mãi:
 • Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo KG110A 9 cấp
26%

Máy lọc nước Kangaroo KG110A 9 cấp

5.590.000₫ 7.590.000₫
Khuyến Mãi: Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000
So sánh
Máy lọc nước RO nóng lạnh Kangaroo KG100HK
23%

Máy lọc nước RO nóng lạnh Kangaroo KG100HK

7.890.000₫ 10.200.000₫
Khuyến Mãi:
 • Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo KG09A3 9 cấp
31%

Máy lọc nước Kangaroo KG09A3 9 cấp

5.890.000₫ 8.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170.000đ
So sánh
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Kangaroo KG10A3 10 lõi
38%

Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Kangaroo KG10A3 10 lõi

6.090.000₫ 9.900.000₫
Khuyến Mãi:

Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000

So sánh
Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG109A 9 lõi
49%

Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG109A 9 lõi

3.990.000₫ 7.900.000₫
Khuyến Mãi:
 • Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 150.000đ
So sánh
Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG108A 8 lõi
41%

Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG108A 8 lõi

3.990.000₫ 6.800.000₫
Khuyến Mãi:
 • Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 150.000đ
So sánh
Máy lọc nước R.O Hydrogen Kangaroo KG100HU 5 lõi
36%

Máy lọc nước R.O Hydrogen Kangaroo KG100HU 5 lõi

5.900.000₫ 9.290.000₫
Khuyến Mãi:

Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300000

So sánh
Máy lọc nước R.O Hydrogen Kangaroo VTU KG100HA 9 lõi
45%

Máy lọc nước R.O Hydrogen Kangaroo VTU KG100HA 9 lõi

5.290.000₫ 9.690.000₫
Khuyến Mãi:

Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000

So sánh
Máy lọc nước RO hydrogen ion kiềm Kangaroo KG100EO 7 lõi
50%

Máy lọc nước RO hydrogen ion kiềm Kangaroo KG100EO 7 lõi

6.490.000₫ 13.000.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước RO hydrogen ion kiềm Kangaroo KG100MED 5 lõi
32%

Máy lọc nước RO hydrogen ion kiềm Kangaroo KG100MED 5 lõi

8.890.000₫ 13.000.000₫
Khuyến Mãi: Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300000
So sánh
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline:
HOTLINE: 0964.022.555
Bán Hàng: 0983.405.225