Máy lọc nước Kangaroo

Máy lọc nước Kangaroo RO nóng lạnh Infinity KG10A15
23%

Máy lọc nước Kangaroo RO nóng lạnh Infinity KG10A15

6.890.000₫ 8.990.000₫
Khuyến Mãi:
  • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3 trị giá 300.000đ
So sánh

Máy lọc nước Kangaroo Infinity nóng lạnh KG10A2I

6.890.000₫ 7.190.000₫
Khuyến Mãi: Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300000
So sánh

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Infinity nóng lạnh KG10A9I

9.890.000₫ 10.190.000₫
Khuyến Mãi:
  • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen nóng lạnh KG10A10S

9.690.000₫ 10.190.000₫
Khuyến Mãi:
  • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG400HU
21%

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG400HU

6.290.000₫ 7.990.000₫
Khuyến Mãi:
  • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh

Máy lọc nước nóng lạnh Hydrogen Kangaroo KG10A16

7.890.000₫ 8.190.000₫
Khuyến Mãi:
  • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo KGRP12
26%

Máy lọc nước Kangaroo KGRP12

3.890.000₫ 5.290.000₫
Khuyến Mãi: Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo Infinity KG109I
22%

Máy lọc nước Kangaroo Infinity KG109I

4.890.000₫ 6.290.000₫
Khuyến Mãi: Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN
So sánh
Máy Lọc Nước Kangaroo KG09G4VTU 9 Lõi
15%

Máy Lọc Nước Kangaroo KG09G4VTU 9 Lõi

5.590.000₫ 6.590.000₫
Khuyến Mãi: Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo Slim Hydrogen tích hợp nóng lạnh KG10A7S
35%

Máy lọc nước Kangaroo Slim Hydrogen tích hợp nóng lạnh KG10A7S

6.900.000₫ 10.600.000₫
Khuyến Mãi:
  • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo KGHP66 9 lõi
25%

Máy lọc nước Kangaroo KGHP66 9 lõi

4.490.000₫ 5.990.000₫
Khuyến Mãi: CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02
Mũ bảo hiểm
So sánh
Máy lọc nước RO Kangaroo KG-08G4 VTU 8 lõi
31%

Máy lọc nước RO Kangaroo KG-08G4 VTU 8 lõi

5.390.000₫ 7.790.000₫
Khuyến Mãi: Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000
So sánh
Máy lọc nước RO Kangaroo 8 lõi lọc KG06G4 (Tủ VTU)
20%

Máy lọc nước RO Kangaroo 8 lõi lọc KG06G4 (Tủ VTU)

4.990.000₫ 6.200.000₫
Khuyến Mãi: Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000
So sánh
Máy lọc nước RO hydrogen ion kiềm Kangaroo KG100ES1 5 lõi
32%

Máy lọc nước RO hydrogen ion kiềm Kangaroo KG100ES1 5 lõi

6.290.000₫ 9.300.000₫
Khuyến Mãi:
  • Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo KG110A 9 cấp
26%

Máy lọc nước Kangaroo KG110A 9 cấp

5.590.000₫ 7.590.000₫
Khuyến Mãi: Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000
So sánh
Máy lọc nước RO nóng lạnh Kangaroo KG100HK
23%

Máy lọc nước RO nóng lạnh Kangaroo KG100HK

7.890.000₫ 10.200.000₫
Khuyến Mãi: Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300000
So sánh
Máy lọc nước Kangaroo KG09A3 9 cấp
31%

Máy lọc nước Kangaroo KG09A3 9 cấp

5.890.000₫ 8.590.000₫
Khuyến Mãi: Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000
So sánh
Máy lọc nước Hydrogen RO 10 cấp lọc Kangaroo KG100HGVTU
35%

Máy lọc nước Hydrogen RO 10 cấp lọc Kangaroo KG100HGVTU

5.290.000₫ 8.200.000₫
Khuyến Mãi: Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300000
So sánh
Máy lọc nước Hydrogen RO 9 lõi Kangaroo KG100HBVTU
31%

Máy lọc nước Hydrogen RO 9 lõi Kangaroo KG100HBVTU

5.890.000₫ 8.590.000₫
Khuyến Mãi: Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000
So sánh
Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Kangaroo KG10A3 10 lõi
36%

Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Kangaroo KG10A3 10 lõi

6.290.000₫ 9.900.000₫
Khuyến Mãi: Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000
So sánh
Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG109A 9 lõi
37%

Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG109A 9 lõi

4.990.000₫ 7.900.000₫
Khuyến Mãi: Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000
So sánh
Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG108A 8 lõi
30%

Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG108A 8 lõi

4.790.000₫ 6.800.000₫
Khuyến Mãi:
  • Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170.000đ
So sánh
Máy lọc nước R.O Hydrogen Kangaroo KG100HU 5 lõi
36%

Máy lọc nước R.O Hydrogen Kangaroo KG100HU 5 lõi

5.900.000₫ 9.290.000₫
Khuyến Mãi: Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300000
So sánh
Máy lọc nước R.O Hydrogen Kangaroo VTU KG100HA 9 lõi
45%

Máy lọc nước R.O Hydrogen Kangaroo VTU KG100HA 9 lõi

5.290.000₫ 9.690.000₫
Khuyến Mãi: Lõi lọc 1+2+3 + BANGTAN trị giá 170000
So sánh
Máy lọc nước RO hydrogen ion kiềm Kangaroo KG100EO 7 lõi
50%

Máy lọc nước RO hydrogen ion kiềm Kangaroo KG100EO 7 lõi

6.490.000₫ 13.000.000₫
Khuyến Mãi:
  • Tặng Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300.000đ
So sánh
Máy lọc nước RO hydrogen ion kiềm Kangaroo KG100MED 5 lõi
32%

Máy lọc nước RO hydrogen ion kiềm Kangaroo KG100MED 5 lõi

8.890.000₫ 13.000.000₫
Khuyến Mãi: Bình đun siêu tốc Kangaroo KG15SK3-01 trị giá 300000
So sánh
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline:
HOTLINE: 0964.022.555
Bán Hàng: 0983.405.225