Nồi cơm điện

Nồi cơm điện CR-15
32%

Nồi cơm điện CR-15

399.000₫ 590.000₫
So sánh
Nồi Cơm Điện Goldsun GRC5000
28%

Nồi Cơm Điện Goldsun GRC5000

499.000₫ 690.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện 3D Goldsun GRC5010
14%

Nồi cơm điện 3D Goldsun GRC5010

590.000₫ 690.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-18TJV
34%

Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-18TJV

590.000₫ 900.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện Goldsun CB3101
46%

Nồi cơm điện Goldsun CB3101

599.000₫ 1.100.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện Kangaroo KG833
31%

Nồi cơm điện Kangaroo KG833

690.000₫ 1.000.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện Sharp KS-19TJV "BC"
23%

Nồi cơm điện Sharp KS-19TJV "BC"

690.000₫ 900.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện Goldsun GRC5030
58%

Nồi cơm điện Goldsun GRC5030

790.000₫ 1.890.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện 1.8L Kangaroo KG15H
44%

Nồi cơm điện 1.8L Kangaroo KG15H

790.000₫ 1.400.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện Kangaroo KG573
34%

Nồi cơm điện Kangaroo KG573

790.000₫ 1.200.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi Cơm Điện Từ 1.5L Lock&Lock EJR316BLK
44%

Nồi Cơm Điện Từ 1.5L Lock&Lock EJR316BLK

790.000₫ 1.400.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện Kangaroo KG12H
36%

Nồi cơm điện Kangaroo KG12H

889.000₫ 1.400.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
NỒI CƠM ĐIỆN GOLDSUN GRC5049
31%

NỒI CƠM ĐIỆN GOLDSUN GRC5049

890.000₫ 1.290.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng cốc thủy tinh văn chiến 2 chiếc
So sánh
Nồi cơm điện 1.8L Nagakawa NAG0143
25%

Nồi cơm điện 1.8L Nagakawa NAG0143

890.000₫ 1.190.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện Nagakawa NAG0144
23%

Nồi cơm điện Nagakawa NAG0144

890.000₫ 1.150.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện đa năng Nagakawa NAG0131 (1,2 lít)
23%

Nồi cơm điện đa năng Nagakawa NAG0131 (1,2 lít)

890.000₫ 1.150.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 6 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện nắp gài Kangaroo 1.8 lít KG835
19%

Nồi cơm điện nắp gài Kangaroo 1.8 lít KG835

890.000₫ 1.100.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện 1,8L Nagakawa NAG0133
41%

Nồi cơm điện 1,8L Nagakawa NAG0133

990.000₫ 1.690.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng cốc thủy tinh Văn Chiến 6 chiếc
So sánh
Nồi cơm điện Nagakawa NAG0145 1.8 lít
41%

Nồi cơm điện Nagakawa NAG0145 1.8 lít

990.000₫ 1.690.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng cố thủy tinh Văn chiến 2 chiếc
So sánh
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-N192ETV(SP)
50%

Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-N192ETV(SP)

990.000₫ 1.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • TẶNG CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC
So sánh
Nồi cơm điện lòng niêu Goldsun GRC5042
29%

Nồi cơm điện lòng niêu Goldsun GRC5042

990.000₫ 1.390.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02

So sánh
Nồi cơm điện tử Kangaroo 1.8 lít KG18DR6
23%

Nồi cơm điện tử Kangaroo 1.8 lít KG18DR6

990.000₫ 1.290.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện GoldSun GRC5041
29%

Nồi cơm điện GoldSun GRC5041

990.000₫ 1.389.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện Goldsun CB3401
34%

Nồi cơm điện Goldsun CB3401

990.000₫ 1.500.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
NỒI CƠM ĐIỆN CƠ 1.8L SMARTCOOK RCS-0892
34%

NỒI CƠM ĐIỆN CƠ 1.8L SMARTCOOK RCS-0892

990.000₫ 1.490.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện mini Nagakawa NAG0134 (400W - 1 lít) - 2 chế độ nấu
31%

Nồi cơm điện mini Nagakawa NAG0134 (400W - 1 lít) - 2 chế độ nấu

1.090.000₫ 1.590.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 6 CHIẾC

So sánh
Nồi Cơm Điện Nắp Gài PANASONIC SR-MVN18LRAX (1.8L)
22%

Nồi Cơm Điện Nắp Gài PANASONIC SR-MVN18LRAX (1.8L)

1.090.000₫ 1.399.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18FRAX
22%

Nồi cơm điện cơ 1,8L Panasonic SR-MVN18FRAX

1.090.000₫ 1.390.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi Cơm Điện Sharp KS-NR191STV(SS) 1.8 lít
25%

Nồi Cơm Điện Sharp KS-NR191STV(SS) 1.8 lít

1.190.000₫ 1.590.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện nắp gài Mariiko MR8838
35%

Nồi cơm điện nắp gài Mariiko MR8838

1.290.000₫ 1.990.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng cốc thủy tinh văn chiến.
So sánh
Nồi cơm điện lòng niêu Goldsun GRC5043
39%

Nồi cơm điện lòng niêu Goldsun GRC5043

1.290.000₫ 2.100.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện tử Kangaroo 1.8 lít KG18DR7
26%

Nồi cơm điện tử Kangaroo 1.8 lít KG18DR7

1.390.000₫ 1.890.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02

So sánh
Nồi cơm điện cảm ứng Nagakawa NAG0136 (1.2 lít - 500W)
12%

Nồi cơm điện cảm ứng Nagakawa NAG0136 (1.2 lít - 500W)

1.490.000₫ 1.699.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 6 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CR- 0661G
22%

Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CR- 0661G

1.490.000₫ 1.900.000₫
Khuyến Mãi: CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 6 CHIẾC
So sánh
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CR- 0661
22%

Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CR- 0661

1.490.000₫ 1.900.000₫
Khuyến Mãi: CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 6 CHIẾC
So sánh
Nồi cơm điện tử Kangaroo 1.8 lít KG18DR12
21%

Nồi cơm điện tử Kangaroo 1.8 lít KG18DR12

1.490.000₫ 1.890.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 6 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện tử Kangaroo 1.8 lít KG18DR8
19%

Nồi cơm điện tử Kangaroo 1.8 lít KG18DR8

1.490.000₫ 1.850.000₫
Khuyến Mãi: CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC
So sánh
Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM185EV-SL
21%

Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM185EV-SL

1.490.000₫ 1.890.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02

So sánh

Nồi cơm điện tử Nagakawa NAG0123 (1.5 lít)

1.590.000₫ 1.690.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 6 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện tử Philips 1.8 lít HD4515
16%

Nồi cơm điện tử Philips 1.8 lít HD4515

1.690.000₫ 2.000.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02

So sánh
Nồi cơm điện tử lòng niêu Nagakawa NAG0135 (1.8L - 900W)
10%

Nồi cơm điện tử lòng niêu Nagakawa NAG0135 (1.8L - 900W)

1.790.000₫ 1.990.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 6 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện tử Kangaroo 1.8 lít KG18DR9
19%

Nồi cơm điện tử Kangaroo 1.8 lít KG18DR9

1.790.000₫ 2.200.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02

So sánh
Nồi cơm điện tử Bluestone 1.5 lít RCB-5943
17%

Nồi cơm điện tử Bluestone 1.5 lít RCB-5943

1.990.000₫ 2.390.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-CL188WRA
31%

Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-CL188WRA

1.990.000₫ 2.890.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02

So sánh

Nồi cơm điện tử 1.8 lít Kangaroo KG595

1.990.000₫ 1.999.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện cao tần Kangaroo 1.8 lít KG18RIH1
34%

Nồi cơm điện cao tần Kangaroo 1.8 lít KG18RIH1

1.990.000₫ 2.999.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện tử Kangaroo 1.5 lít KG598
17%

Nồi cơm điện tử Kangaroo 1.5 lít KG598

1.990.000₫ 2.400.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện tử Panasonic 1 lít SR-CL108WRA
30%

Nồi cơm điện tử Panasonic 1 lít SR-CL108WRA

2.090.000₫ 2.990.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02

So sánh
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-D55V
16%

NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-D55V

2.090.000₫ 2.490.000₫
Khuyến Mãi:
 • TẶNG CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02
So sánh
Nồi cơm điện cao tần Kangaroo 1.8 lít KG599N
32%

Nồi cơm điện cao tần Kangaroo 1.8 lít KG599N

2.190.000₫ 3.200.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 6 CHIẾC
So sánh
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-CP188NRAM
43%

Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-CP188NRAM

2.390.000₫ 4.190.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02

So sánh
Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-DB071KRA 0.7 Lít
22%

Nồi Cơm Điện Tử Panasonic SR-DB071KRA 0.7 Lít

2.490.000₫ 3.190.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 6 CHIẾC
So sánh
Nồi Cơm Điện Tử Tách Đường Nagakawa NAG0120 1.8L
38%

Nồi Cơm Điện Tử Tách Đường Nagakawa NAG0120 1.8L

2.490.000₫ 3.990.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02

So sánh
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-CX188SRAM
22%

Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-CX188SRAM

2.790.000₫ 3.590.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng cốc thủy tinh Văn Chiến 6 chiếc
So sánh

Nồi cơm điện cao tần Nagakawa NAG0139

2.790.000₫ 2.990.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 6 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện Tiger 1.8 lít JNP- 1803
22%

Nồi cơm điện Tiger 1.8 lít JNP- 1803

2.890.000₫ 3.690.000₫
Khuyến Mãi:
 • TẶNG CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02
So sánh

Nồi cơm điện cao tần Nagakawa NAG0140

2.890.000₫ 2.990.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 6 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện tử HELIOS HRC309, gang 1.8L
27%

Nồi cơm điện tử HELIOS HRC309, gang 1.8L

2.900.000₫ 3.990.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 2 CHIẾC

So sánh
Nồi cơm điện cao tần Kangaroo 1.8 lít KG18RIH2
22%

Nồi cơm điện cao tần Kangaroo 1.8 lít KG18RIH2

3.290.000₫ 4.200.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02

So sánh
Nồi cơm điện tử Tiger 1.8 lít JBV-S18W
19%

Nồi cơm điện tử Tiger 1.8 lít JBV-S18W

3.390.000₫ 4.190.000₫
Khuyến Mãi:
 • TẶNG CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02
So sánh
Nồi Cơm Điện SHARP KSH-D1010V
13%

Nồi Cơm Điện SHARP KSH-D1010V

3.490.000₫ 4.000.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02
So sánh
Nồi cơm điện Tiger 1.8 lít JAX-S18W
37%

Nồi cơm điện Tiger 1.8 lít JAX-S18W

4.390.000₫ 6.990.000₫
Khuyến Mãi:

CỐC THỦY TINH SỐ 10 SỌC - 6 CHIẾC COC10S-02

So sánh
Nồi cơm điện cao tần Panasonic SR-HL151KRA 1.5 lít
10%

Nồi cơm điện cao tần Panasonic SR-HL151KRA 1.5 lít

4.690.000₫ 5.190.000₫
Khuyến Mãi:
 • Tặng CỐC THỦY TINH VĂN CHIẾN 6 CHIẾC
So sánh
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline:
HOTLINE: 0964.022.555
Bán Hàng: 0983.405.225